Llista complementària del diccionari anglès-català de l’Enciclopèdia


Presentació

Com a traductor en actiu des de fa més de trenta anys, he conviscut des del principi amb el diccionari anglès-català d’Enciclopèdia Catalana, on al cap d’un temps vaig començar a apuntar solucions de traducció que no hi apareixien. Anys més tard, el 2009, vaig abocar totes aquestes anotacions en un document Word que posteriorment vaig penjar a internet.

Aquest document ha anat creixent des d’aleshores, i es presenta aquí com a interfície amb la voluntat que arribi a més gent que fins ara. S’hi inclouen també un grapat de glossaris bilingües de solucions de traducció de novel·les que he traduït, que suplementen la llista principal. A banda de les desenes de milers de solucions que inclou, la llista esmena mancances i errates del diccionari en paper.

La cerca es pot fer escrivint la paraula sola o bé amb un asterisc davant o darrere, cas en el qual n’apareixen també els compostos i derivats.

També és possible fer una cerca inversa dintre el contingut de les entrades, tant de paraules o fragments de paraules com d'unitats superiors.

L’asterisc que apareix en algunes de les entrades indica que són absents al bilingüe de l’Enciclopèdia en paper. Pel que fa a les referències bibliogràfiques contingudes a les entrades, v. https://drive.google.com/file/d/1zaeq5XgPfnoaBVbDzXQcrvYklfmM_CuR/view.